שלב 1
בחירת מוצרים
שלב 2
אפשרויות דומיין
שלב 3
הגדר
שלב 4
סקירה וסיום תהליך הרכישה
RM90.00
שנתי
Comodo PositiveSSL Certificate
Issuance
Immediate
Validation
Domain
Site Seal
Static
Reissue
Unlimited
Warranty
$10,000
RM750.00
שנתי
Comodo PositiveSSL Wildcard Certificate
Issuance
Immediate
Validation
Domain
Site Seal
Static
Reissue
Unlimited
Warranty
$10,000