שלב 1
בחירת מוצרים
שלב 2
אפשרויות דומיין
שלב 3
הגדר
שלב 4
סקירה וסיום תהליך הרכישה
RM615.00
שנתי
RM108.00 דמי התקנה
ESM Standard
RM2,050.00
שנתי
RM108.00 דמי התקנה
ESM Enterprise
RM1,230.00
שנתי
RM108.00 דמי התקנה
ESM Professional
RM4,100.00
שנתי
RM108.00 דמי התקנה
ESM Empire