Чекор 1
Избрана услуга
Чекор 2
Опции за домен
Чекор 3
КОНФИГУРАЦИЈА
Чекор 4
ДЕТАЛЕН ПРЕГЛЕД НА НАРАЧКАТА
RM615.00
за 1 година
RM108.00 Конфигурирање на провизија
ESM Standard
RM2,050.00
за 1 година
RM108.00 Конфигурирање на провизија
ESM Enterprise
RM1,230.00
за 1 година
RM108.00 Конфигурирање на провизија
ESM Professional
RM4,100.00
за 1 година
RM108.00 Конфигурирање на провизија
ESM Empire